Hydraulikk i undervannsintervensjon del 2 (2002)

June 6, 2013
Posted in

Del 2. Av Terje Ollestad, Innova AS, go Kurt Wiig, Kurt Wiig AS

Del I omhandlet fordeler og ulemper med servoventiler kontra proporsjonal ventiler. Vi konkluderte med at proporsjonal teknikk i de aller fleste tilfeller er det beste valget for undervannshydraulikk slik den brukes i vårt fagområde.

PDF

Want to learn more?

Get in touch with us

For more information or requests call us on
+47 51 96 17 00 or send an e-mail to sales@innova.no.

 

Contact form