Home » News » Hydraulikk i undervannsintervensjon del 2 (2002)

Hydraulikk i undervannsintervensjon del 2 (2002)

By Innova AS 6 years ago

Del 2. Av Terje Ollestad, Innova AS, go Kurt Wiig, Kurt Wiig AS

Del I omhandlet fordeler og ulemper med servoventiler kontra proporsjonal ventiler. Vi konkluderte med at proporsjonal teknikk i de aller fleste tilfeller er det beste valget for undervannshydraulikk slik den brukes i vårt fagområde.

PDF

Category:
  Publications
this post was shared 0 times
 000