Elektronikk i undervannssystemer del 3 (2005)

Del 3 – Grensesnitt Rov – Verktøypakker. Av Terje Ollestad og Knut A. Nilsen

Dette er artikkel nummer 3 i en serie om undervannselektronikk. Vi har tidligere skrevet en artikkel om kontroll system prinsipper, og en om datakommunikasjon. Denne tredje artikkelen omhandler verktøysystemer og grensesnittet mellom ROV og verktøy, primært med hensyn på signal- og kraftoverføring

PDF