The Aircraft Warning Marker project is mentioned in Stavanger Aftenblad and sysla.no (websites in Norwegian). Find out more about the project on our reference page.  

Read More

Del 2. Av Terje Ollestad, Innova AS, go Kurt Wiig, Kurt Wiig AS Del I omhandlet fordeler og ulemper med servoventiler kontra proporsjonal ventiler. Vi konkluderte med at proporsjonal teknikk i de aller fleste tilfeller er det beste valget for undervannshydraulikk slik den brukes i vårt fagområde. PDF

Read More

Del 3 – Grensesnitt Rov – Verktøypakker. Av Terje Ollestad og Knut A. Nilsen Dette er artikkel nummer 3 i en serie om undervannselektronikk. Vi har tidligere skrevet en artikkel om kontroll system prinsipper, og en om datakommunikasjon. Denne tredje artikkelen omhandler verktøysystemer og grensesnittet mellom ROV og verktøy, primært med hensyn på signal- og…

Read More

Del 2 – Datakommunikasjon. Av Jan Ulrichsen, Innova AS Dette er artikkel nummer 2 i en serie om undervannselektronikk. Forrige artikkel tok for seg endel om kontrollsystemer generelt. Denne artikkelen vil omhandle datakommunikasjon. PDF

Read More

Del 1- Kontroll Systemer. Av Terje Ollestad go Jan Ulrichsen Etter mønster av den tidligere artikkel serien om hydraulikk i undervanns intervensjon blir dette første artikkel i en serie om elektronikk i undervannsindustrien. Vi ønsker industrien velkommen til å gi innspill og iinformasjon om gode løsninger som utvikles. PDF

Read More

15-20 years ago, the majority of work class ROVs operated with main lift umbilicals containing a combination of coaxial cables and STWP(Shielded Twisted Pairs. The coaxial cables were used for transmission of analogue video from the vehicle to the surface,and the STWP where utilized for RS 422/485 or similar types of 2 way serial communication;used…

Read More

Innova ble etablert for snart tretten år siden av tre personer som ønsket å jobbe med de fagområdene som interesserte dem aller mest. Denne gründertanken preger fortsatt bedriften og dens faglige utvikling i dag. PDF

Read More