Innova AS is a technology company within subsea technology and robotics.

 We develop and build equipment for demanding applications both above and below water.

Innova have a multidiscipline team existing of mechanical, electronics and software engineers. We do inhouse development of technical solutions for our customers typical operating in harsh environment surroundings.

At the moment Innova have no vacant positions, but we will post updates here when vacant positions occurs.

No vacant position.

No vacant position.

Innova er med i et prosjekt som jobber med et system for bilde innsamling og prosessering. Vi har hovedansvar for elektronikken og bilde innsamlingen. Selve prosesseringen blir vedlikeholdt av internkompetanse hos kunden. Kamera, lys/blits og avstandsmåler er hovedkomponentene som styres og monitorers av kode som kjører distribuert på tre individuelle prosessorer. Koden trigger kamera og lys basert på signal fra avstandsmåler. Bildene sendes inn i prosesseringsalgoritmen. Resultatet lagres lokalt og lastes opp til en skytjeneste. I tillegg til selve dataflyten skal den overvåke elektronikk og prosesser for håndtering og rapportering av feiltilstander. Applikasjonene kjører i Linux og bruker Robotic Operating System (ROS) noder implementert i Python til å distribuere data og signaler. Node.js er brukt for å lage en bro mellom ROS og skytjenesten (Azure ). Avhengigheter i bibliotekene gjør at vi må håndtere dem spesielt og blant annet bygge enkelte av linux-driverne selv.

Innova er med i et prosjekt som jobber med et system for bilde innsamling og prosessering.

Vi trenger en person med erfaring som programvareutvikler og som har evnen til å jobbe selvstendig og strukturert for å kunne vedlikeholde og videreutvikle programvaren til systemet. Personen vil jobbe i et tverrfaglig team med programvare-, elektronikkutviklere og mekanisk.

Vi søker en programvare utvikler med kompetanse på:

Robotic Operating System (ROS)

Python 2 og 3

Linux

Docker

Node.js

SQLite

 

Kjenskap til:

Balena

Maskinlæring

Webutvikling

GIT (CI/CD)

Azure

Bildegjenkjenning

No vacant position.

No vacant position.

No vacant position.